فلومترهای مگنتی مارک ENDRESS HAUSER به صورت فلنچی، ویفری

F-1

فلومتر های مگنتی
مخصوص اندازه گیری میزان دبی سیال های رسانا
با کانکشن های فلنجی، ویفری (بین فلنچی) و ...
پارامترهای اندازه گیری شده: با توجه به Order code محصول بسیار متفاوت است اما عمدتاً پارامترهای دبی حجمی، دبی جرمی، رسانایی و ... را اندازه گیری می کنند.
فلومترها می توانند لاینر های مختلفی ار جمله hard rubber، natural rubber، PFA، PTFE، Polyamide و ... داشته باشند.
جنس الکترودهای فلومترهای مگنتی مارک ENDRESS بسیار متنوع هستند که بعضی از پرکاربرد ترین آن ها عبارتند از SS 316L, SS 304, C22, Tantalum, و ...
 
Scroll