پمپ هیدرولیکی

AA-1

پمپ های هیدرولیکی درواقع قلب تپنده یک سیستم هیدرولیکی می باشند و باعث حرکت سیال و ایجاد جریان در یک خط هیدرولیکی می شوند. پمپ های پیستونی در میان انواع پمپ های هیدرولیکی یکی از پرکاربردترین پمپ ها می باشند.

 پمپ هیدرولیکی
پنوع پمپ: پیستونی در جهت محوری
جابجایی متغیر
حلقه باز
برند: DENISON Hydraulics 
ساخت کشور آمریکا
  
 14.4  cm3/rev  displacement at maximum angle
 3.4  bar  maximum inlet pressure
 1800  rpm  max speed
 3.2  Nm  maximum torque
 11  Kg  Weight

 

Scroll