آخرین مقالاتپلاگ ولو تفلونی

پلاگ ولو تفلونی

پلاگ ولو یکی از انواع شیرآلات ربع گرد می باشد که عضو مسدود کننده درون آن عمدتاً به صورت جسم صلبی به شکل مخروط می باشد. بر روی عضو مسدود کننده در این مدل از شیرآلات، گذرگاهی تعبیه شده است که در هنگامیکه شیر باز است سیال از درون آن عبور کرده و با چرخش 90 درجه عضو مسدود کننده،  این حفره ها به کناره ها رفته و شیر بسته می شود. پلاگ ولو های تفلونی ، دارای لاینینگ هایی از جنس   PFA یا PTFE هستند که در برابر از هم گسیختگی و پاره شدن مقاوم بوده و درون بدنه شیر و روی سطح پلاگ قفل شده و سطح درونی پلاگ ولو (PLUG VALVE) را از خوردگی و سایش حفظ می کنند. در شکل زیر می توان نمای برش خورده یک پلاگ ولو تفلونی و ضد اسید را مشاهده کرد.

 

پلاگ ولو تفلونی PTFE  از برند FLOWSERVE
 
 
پلاگ ولوها انوع و اقسام گوناگونی دارند که نوع لاینر دار و ضد اسید آنها جزو دسته بندی پلاگ ولوهای غیر گریس خور یا ( Non-Lubricated Plug valve ) ها هستند که به تعمیر و نگه داری بسیار کمی نیاز دارند. لازم به ذکر است که دمای کاری این نوع از پلاگ ولو های تفلومی به دمای قابل تحمل و ترکیب شیمیایی اجزای مختلف به کار رفته در آن ها بستگی دارد.
پلاگ ولوهای داخل تفلون یا پلاگ ولو لاینر دار برای سیال هایی همچون سولفور و فلورید هیدروژن به شدت کاربرد دارند.
 
از معروف ترین برندها با شهرت جهانی در زمینه تولید شیرهایپلاگ تفلونی یا PFA lined plug valve، می توان به نامهایی چون TUFLIN، XOMOX، DURCO، FLOWSERVE، 3Z، RICHTER اشاره کرد.
در شکل و جدول زیر قسمت های مختلف یک پلاگ ولو  PFA نمایش داده شده است.
 
 
 

 

 
پلاگ ولوهای تفلونی می توانند به صورت دوراهه، 3 راهه و یا حتی 4 راهه (Multiport plug valve) باشند.
 

 

 

 پلاگ ولو 4 راهه  پلاگ ولو سه راهه


Scroll