آخرین مقالاتاسترینر جورج فیشر (Georg Fischer)

استرینر جورج فیشر (Georg Fischer)

استرینرها قطعات مکانیکالی هستند که ذرات جامد ناخواسته درون سیال های مایع و گاز و بخار را جدا می کنند. صافی استرینرهای y-type در خط لوله ها به منظور محافظت از پمپ ها، کنترل ولوها، تله بخارها، کنتورها، رگلاتورها و ... به کار برده می شوند. استرینرهای در خطوط مختلفی از جمله صنایع نیروگاهی، پتروشیمی، صنایع دریایی، دستگاه های تصفیه آب، صنایع اسید، کلر و ... به کار گرفته می شوند. استرینرهای ضد اسید جورج فیشر (Georg Fischer) به دلیل کارایی مفید، عمر طولانی، تعمیرات راحت، عدم خرابی، عدم خوردگی و ... از مناسب ترین گزینه ها برای گرفتن اشغال های خط لوله ها می باشند.
 
استرینرهای ضد اسید تایپ 305 و 306 جورج فیشر از متریال UPVC ساخته شده اند. سیل های به کار رفته در این نوع از استرینرها EPDM و FPM می باشند. فشار کاری آنها PN 10  می باشد.
 


 
 
مشخصات ابعادی این مدل از استرینرهای ضد اسید در جدول ذیل (بر اساس اینچ) تشریح شده است.
 

 

H (inch)

L2 (inch)

L1 (inch)

L (inch)

D (inch)

kg

PSI

Size (inch)

2.56

1.46

5.87

5.63

1.69

0.243

150

½

2.99

1.77

6.54

6.30

1.85

0.375

150

¾

3.54

1.85

7.09

6.85

2.20

0.562

150

1

4.09

2.09

7.64

7.40

2.52

0.902

150

1 ¼

4.88

2.13

8.31

8.07

3.23

1.400

150

1 ½

5.83

2.48

9.09

8.86

3.74

2.205

150

2

8.07

3.54

12.64

12.24

4.72

6.173

150

3

 

 
 
رابطه فشار با دما در استیرنر جورج فیشر تایپ 306 در شکل زیر مشخص است.
 

 

Scroll