» » بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی

آخرین مقالاتبیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی

بیست و سومین نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي ايران به عنوان بزرگترين رویداد سالانه صنعت نفت ايران با حضور بزرگترین شركتهاي توانمند داخلي و خارجي در زمينه ساخت و تولید، تامین، بازرگانی و سرمایه گذاری در زمینه های گوناگون و متنوع صنایع نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي در تاریخ 16 الی 19 اردیبهشت ماه سال جاری و در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.
 
www.iran-oilshow.ir

Scroll