» » هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران سال 97

آخرین مقالاتهجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران سال 97

هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران سال 97

نمایشگاه صنعت برق ایران به عنوان یکی از بهترین رخدادهای صنعتی کشور در سال های اخیر توانسته است توانمندی های شرکت های مقتدر داخلی و همچنین خارجی را برای متخصصان و فعالان این صنعت در معرض نمایش قرار بدهد. با توجه به روند رو به رشد  و نیاز هرچه بیشتر به سرمایه گذاری در این صنعت، در نمایشگاه صنعت برق و با حضور جمع کثیری از تامین کنندگان و تولید کنندگان داخلی و خارجی فرصت بسیار مناسبی برای برنامه ریزی و هدایت فعالیت های آتی فراهم شده است.
هجدهمین دوره نمایشگاه صنعت برق در تاریخ 11 الی 14 آبات سال 97 در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.
وبسایت رسمی این نمایشگاه به آدرس http://elecshow.com/ می باشد.

Scroll