چک والو آلیاژی F11

E-11

شیر خودکار آلیاژی کلاس 800 از برند OMB ساخت کشور ایتالیا می باشد.
این نوع از شیرهای خودکار به صورت Piston check valve یا پیستون چک والو می باشند. کانکشن آن ها می تواند به صورت ساکت ولد (جوشی) و یا NPT (دنده ای) باشد.
این نوع از شیرهای خودکار در کلاس های 800 و 1500 تولید می شوند و متریال بدنه آن ها از جنس های A105 و F11 و F22  می تواند باشد.


چک والو آلیاژی F11

E-11

شیر خودکار آلیاژی کلاس 800 از برند OMB ساخت کشور ایتالیا می باشد.
این نوع از شیرهای خودکار به صورت Piston check valve یا پیستون چک والو می باشند. کانکشن آن ها می تواند به صورت ساکت ولد (جوشی) و یا NPT (دنده ای) باشد.
این نوع از شیرهای خودکار در کلاس های 800 و 1500 تولید می شوند و متریال بدنه آن ها از جنس های A105 و F11 و F22  می تواند باشد.
Scroll