شیر پروانه PTFE

B-12

شیر پروانه تفلونی از برند HEATON ساخت کشور انگلیس می باشد.
این نوع از شیرهای تفلونی به صورت ضد اسید می باشند و در مقابل اسیدهایی با خوردگی بالا مقاومت دارند.
شیر پروانه PTFE می تواند به صورت لاگ تایپ یا ویفری و در فشار های کاری PN10/16 و یا در کلاس ANSI 150 ساخته شود.
ضخیم بودن لایه تفلون، عملکرد ساده، عدم نیاز به تعمیر و نگه داری، عمر بالا و ... از مهم ترین مزایای شیرهای پروانه ای PTFE از برند HEATON می باشند.
از سایر برندهای شیرهای پروانه PTFE می توان به شیر تفلونی EBRO و شیرهای پروانه ای PTFE از برند TOMOE و XOMOX و Flowserve اشاره کرد.
شیر تفلونی PTFE برند HEATON در مقاله ای تحت عنوان " شیر پروانه تفلونی از برند HEATON" به صورت کامل توضیح داده شده است.
 
 
شیر پروانه PTFE

B-12

شیر پروانه تفلونی از برند HEATON ساخت کشور انگلیس می باشد.
این نوع از شیرهای تفلونی به صورت ضد اسید می باشند و در مقابل اسیدهایی با خوردگی بالا مقاومت دارند.
شیر پروانه PTFE می تواند به صورت لاگ تایپ یا ویفری و در فشار های کاری PN10/16 و یا در کلاس ANSI 150 ساخته شود.
ضخیم بودن لایه تفلون، عملکرد ساده، عدم نیاز به تعمیر و نگه داری، عمر بالا و ... از مهم ترین مزایای شیرهای پروانه ای PTFE از برند HEATON می باشند.
از سایر برندهای شیرهای پروانه PTFE می توان به شیر تفلونی EBRO و شیرهای پروانه ای PTFE از برند TOMOE و XOMOX و Flowserve اشاره کرد.
شیر تفلونی PTFE برند HEATON در مقاله ای تحت عنوان " شیر پروانه تفلونی از برند HEATON" به صورت کامل توضیح داده شده است.
 
 


Scroll